Chalupecký Hauková

akce: Umělecká instalace v prostoru Prahy 10

spoluautor: akad.arch. L. Sorokáč

místo: Park Jiřiny Haukové a Jindřicha Chalupeckého, Praha-Vršovice

datum: soutěž 2020

stavební objem: cca 800m3


Umění objevuje skutečnost, vytváří skutečnost, odhaluje skutečnost, ten svět, v němž žijeme, a nás, kteří žijeme. Neboť nejen tématem, ale smyslem a záměrem umění není nic než každodenní, úděsné a slavné drama člověka a skutečnosti: dra- ma záhady čelící zázraku. Nebude-li toho moderní umění scho- pno, bude zbytečné. (J.Chalupecký)

Vidím se v tobě. Svou jasnou podobu.

V zorničkách očí tvých jsem neviděna.

Jen cítím, že psát budeš do hrobu

ohnivým písmem v stopách mého těla.

(J.Hauková)

POCTA DVĚMA UMĚLCŮM / KUNSTHISTORIKŮM V PARKU - AUTORŮM KRÁSNÝCH SILNÝCH TEXTŮ / TVŮRCŮM KULTURNÍHO ŽIVOTA 

VENKOVNÍ GALERIE / ČÍTÁRNA - OBRAZY / TEXTY - KULTURNÍ BOD S VLASTNÍ GRAVITACÍ - MÍSTO SETKÁVÁNÍ

MÍSTO UPROSTŘED PARKU - V POMYSLNÉM KŘÍŽENÍ PĚŠÍCH DIAGONÁL / TĚŽIŠTI PARKU

PROSTOROVÝM VYMEZENÍM VZNIKNE TICHO A KLID - NEJPRVE JEN OBJEKT - CESTY SE K NĚMU PŘIROZENĚ VYŠLAPOU / NAJDOU

ARCHETYP GALERIE MINIMALIZOVANÝ NA DVĚ BÍLÉ STĚNY A SVĚTLO ZHORA

STĚNY PŮVODNĚ VYMEZUJÍCÍ OBECNÝ OBDÉLNÍK GALERIJNÍHO SÁLU SE ROZLOMILY / VOLNÁ ABSTRAKTVNÍ KOMPOZICE OTEVŘENÉHO PROSTORU V PARKU

SYMBOL - OBJEKT - KRYSTAL - ABSTRAKTNÍ SOCHA

STĚNY SE NEPRAVIDELNĚ ZALAMUJÍ / PROSTOROVÁ TUHOST / PŮSOBENÍM PŘÍRODNÍCH SIL

POLOŽENÍM STĚN V PARKU VZNIKÁ MEZI NIMI VZÁJEMNÝ VZTAH / PROSTOR / NAPĚTÍ / DIALOG / TVORBA

DVA LIDÉ / DVĚ STĚNY / VZTAH / MEZIPROSTOR

VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ - BÍLÁ NEUTRÁLNÍ GALERIJNÍ STĚNA / REZAVÁ ŽIVÁ PŘÍRODNÍ STĚNA UVNITŘ MĚNÍCÍ SE "OBRAZY" / VNĚ NEKONEČNÝ TEXT VYRAŽENÝ ZVĚČNĚLÝ DO PLECHU HORNÍ OSVĚTLENÍ NEBEM A LAMPAMI

DVĚ LAMPY - STOJÍ MIMO - OSVĚTLUJÍ VNITŘNÍ PROSTOR / UMĚNÍ - BEZPEČNÉ MÍSTO

GALERIJNÍ DLOUHÉ LAVICE VOLNĚ UMÍSTĚNÉ JAKO NABÍDKA PRO ROZJÍMÁNÍ

ŽIVÝ OTEVŘENÝ PROSTOR PRO SPOLEČNÁ SETKÁVÁNÍ - PŘÍNOS PRO ČTVRŤ I MĚSTO