O NÁS

Co děláme

Zabýváme se širokým spektrem činnosti od urbanismu k návrhům novostaveb či rekonstrukcí až po interiéry a drobný design.

Klient

Cílem naší práce je ve vzájemné interakci s klientem umožnit vznik unikátního individuálního řešení

Koncept

Po syntéze a následné analýze vstupních údajů navrhneme koncept projektu, který chápeme jako matrici, ze které se logicky odvíjí všechny další procesy, jako je volba dispozičního a materiálového řešení, koncepce detailů apod.

Spolupracujeme

Na přípravě jednotlivých fází spolupracujeme s týmem zkušených specialistů v oblasti technického zařízení budov a inženýrských sítí.

Zajišťujeme

-spolupráci při přípravě zakázky

-vypracování návrhu stavby - studie
-vypracování dokumentace pro územní řízení
-vypracování dokumentace pro stavební řízení
-vypracování dokumentace pro provedení stavby
-vypracování dokumentace pro zadání stavby dodavateli
-spolupráci při výběru dodavatele
-spolupráci při provádění stavby - výkon autorského a technického dozoru
-spolupráci po dokončení stavby


ing.arch. Kamila Holubcová

Architektka

vlastní praxe od r.2005


ing.arch. Antonín Holubec

Architekt

Autorizace ČKA 4 735