SLUŽBY ARCHITEKTA

Konzultační činnost

Poskytujeme podporu při přípravě stavebního záměru, analýze podkladů či předjednání na úřadech.

Navrhování a projekty staveb

Nabízíme všechny fáze projekčních prací v rozsahu od urbanismu k návrhům novostaveb či rekonstrukcí až po interiéry a drobný design

Autorský dozor

V průběhu realizace zakázky kontrolujeme kvalitu prováděných prací a dohlížíme na dodržení souladu s projektem.

JAK PRACUJEME

Koncept

Po syntéze a následné analýze vstupních údajů navrhneme koncept projektu, který chápeme jako matrici, ze které se logicky odvíjí všechny další procesy, jako je volba dispozičního a materiálového řešení, koncepce detailů apod.

Klient

Cílem naší práce je ve vzájemné interakci s klientem umožnit vznik unikátního individuálního řešení.

Spolupracujeme

Na přípravě jednotlivých fází spolupracujeme s týmem zkušených specialistů v oblasti technického zařízení budov a inženýrských sítí.


Zajišťujeme

-spolupráci při přípravě zakázky
-návrh stavby - studii
-dokumentaci pro územní řízení
-dokumentaci pro stavební řízení
-dokumentaci pro provedení stavby -dokumentaci pro zadání stavby dodavateli
-spolupráci při výběru dodavatele
-spolupráci při provádění stavby
- výkon autorského a technického dozoru
-spolupráci po dokončení stavby


ing.arch. Kamila Holubcová

Architektka

od 2005 vlastní praxe

od 2021 působí na FA ČVUT


ing.arch. Antonín Holubec

Architekt

Autorizace ČKA 4 735