O NÁS

Co děláme

Zabýváme se širokým spektrem činnosti od urbanismu k návrhům novostaveb či rekonstrukcí až po interiéry a drobný design.

Klient

Cílem naší práce je ve vzájemné interakci s klientem umožnit vznik unikátního individuálního řešení

Koncept

Po syntéze a následné analýze vstupních údajů navrhneme koncept projektu, který chápeme jako matrici, ze které se logicky odvíjí všechny další procesy, jako je volba dispozičního a materiálového řešení, koncepce detailů apod.

Spolupracujeme

Na přípravě jednotlivých fází spolupracujeme s týmem zkušených specialistů v oblasti technického zařízení budov a inženýrských sítí.

Zajišťujeme

 • přípravu zakázky

 • návrh stavby - studii

 • vypracování dokumentace pro územní řízení
 • vypracování dokumentace pro stavební řízení
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby
 • vypracování dokumentace pro zadání stavby dodavateli
 • spolupráci při výběru dodavatele
 • spolupráci při provádění stavby - výkon autorského a technického dozoru
 • spolupráci po dokončení stavby

 • ing.arch. Kamila Holubcová

  Architektka

  vlastní praxe od r.2005


  ing.arch. Antonín Holubec

  Architekt

  Autorizace ČKA 4 735