Rekonstrukce řadového bydlení Praha 5

akce: rekonstrukce dvou řadových domů

místo: ul. Štěpánkova 20 a 22, Praha 5, Košíře

datum: květen 2009

stavební objem: objekt A i B cca 480m3


v ý c h o z í   s t a v :

Jedná se o rekonstrukci dvou řadových domů, jež se nacházejí v obytné zaměstnanecké kolonii (Motorlet) z třicátých let minulého století v Košířích. Jde o úsporné dvoupodlažní domy minimálních rozměrů, s klasickým stavitelským detailem, malou předzahrádkou a zahradou. Orientace objektů je SV - JZ na mírně svažitém terénu. Oba objekty prošly řadou nesourodých stavebních úprav, převážně v 90. letech minulého století.


Účelem rekonstrukce byla celková modernizace prostor, drobné či větší dispoziční úpravy a zvětšení obytné plochy podkroví.

n á v r h :

Cílem návrhu je minimum zásahů do principu stávajících řadových domů, nové objekty a prvky jsou viditelně přidávány ke stávajícímu objemu. Dalším cílem je vizuálně sjednotit stavební úpravy v obou objektech a ponechat tím princip opakovatelnosti řadové zástavby.


Objekty zádveří a vikýřů jsou si objemově a řešením povrchů blízké. Do zahrady je navržena dřevěná terasa, zahrada se tím otevírá do obytného prostoru. Nová vnitřní dispozice propojuje obytný prostor s kuchyní, řeší nové koupelny v patře a pokoje v podkroví.