Rozvoj areálu Waldorfské školy v Jinonicích

Od roku 2014 se v rámci Stavebního kruhu Spolku rodičů věnujeme plánování rozvoje školního areálu v Praze-Jinonicích a ve spolupráci s ředitelem školy a zřizovatelem MČ Praha 5 jsme se zúčastnili například akcí:

Celková koncepce rozvoje areálu - studie

Nový pavilon pro II.stupeň - studie, spolupráce při realizaci stavby

Rekonstrukce školního hřiště - návrh, povolovací a prováděcí dokumentace, autorský dozor

Rekonstrukce školních dílen - návrh, spolupráce při realizaci stavby

Zařízení a mobiliář školní jídelny - návrh, realizační dokumentace

Výstavba školního altánu - projektová akce 4.třídy - návrh, realizace

Výstavba školního včelína s apiterapickou místností - návrh, v realizaci