Ludmila soutěž Mělník

17.08.2020

Zúčastnili jsme se spolu s akad.soch. Lacem Sorokáčem soutěže na sochu k 1100. výročí zavraždění svaté Ludmily pro město Mělník.

KRÁSNÉ TÉMA A MÍSTO - PRVNÍ ČESKÁ SVĚTICE - VÝZVA : SKLOUBENÍ ROMÁNSKÉ IKONOGRAFIE SE SOUČASNOSTÍ - TŘI ABSTRAHOVANÉ TVARY FIGUR - BRONZOVÝ ODLITEK A KORTENOVÝ PLECH - NÍZKÝ RELIÉF SVĚTICE - ZHMOTNĚNÁ ARCHAICKÁ ROMÁNSKÁ KRESBA SVĚTICE NESENÉ MODLÍCÍMI SE ANDĚLY / OBLAKY - NEJSTARŠÍ ZOBRAZENÍ / ROMÁNSKÉ / JEDNODUCHÉ A SROZUMITELNÉ

Z ČELA KONTRAST MEZI ANDĚLY A LUDMILOU / RELIÉF /- Z BOKŮ A ZAD JEN SILUETA - SJEDNOCENÍ S MRAKY: PLNOHODNOTNÁ SOCHA

TŘI FÁZE ZHMOTŇOVÁNÍ / KRESBA - RELIÉF - SOCHA / - HLAVNÍ POHLED Z PŘÍSTUPOVÉ CESTY K VYHLÍDCE NA SOUTOK - MRAKY JAKO SOUČÁST PANORAMATICKÉHO VÝHLEDU NA STŘEDOČESKOU KRAJINU - INTIMNÍ PROSTOR - VELIKOST SOCHY - SUBTILNÍ / VZDUŠNÁ / MONUMENTÁLNÍ

SV. LUDMILA SE VŠEMI ZNAKY / KŘÍŽ - KNIHA - ŠÁTEK - KORUNA / - SOUDOBĚ JEDNODUCHÁ - ODLEHČENÁ - BEZ TĚŽKÉHO SOKLU - LEVITUJÍCÍ TĚSNĚ NAD ZEMÍ - KVALITNÍ MATERIÁL

"...ZHMOTNIL JSEM MALBY Z INTERIÉRŮ KOSTELŮ, JAK JSOU ZOBRAZENI SVĚTCI SHLÍŽEJÍCÍ Z NEBE A OSADIL JE NA ZEM, PŘIBLÍŽIL JE LIDEM."