Rekonstrukce venkovského bydlení Lány

akce: rekonstrukce venkovského domku

místo: Lesní ul., Lány, Praha-západ

datum: realizace 2016

stavební objem: cca 450m3


o k o l n o s t i :

Zadáním bylo navrhnout koncept celkové rekonstrukce příměstského domu v Lánech pro víkendové bydlení v retro-stylu.

Dům se nachází v okrajové poloze obce. Ulici tvoří řada rodinných domů a hrana lesa. Okolní zástavba je charakteristická vrstvením různých přístaveb a nástaveb k původním domkům. Řešený dům se dochoval v téměř původní podobě, z tohoto úhlu pohledu byl výjimečný.

Jednoduchý domek se sedlovou střechou, zvýšeným přízemím a polosuterénem. Obytné podlaží bylo organizováno tak, že dům byl do zahrady téměř uzavřen, otočen zády. Před hlavním vstupem bylo nehezké zádveří, vstup do obytného podlaží byl krkolomný. V podkroví byla klasická půda a malý pokoj. Dům měl malá okna a ponuré pokoje.

n á v r h :

V kontextu divokých rekonstrukcí okolní zástavby jsme chtěli upozornit na krásnou "domečkovitou" formu řešeného objektu. Se základní hmotou se pracovalo jen na úrovni úprav vnitřní dispozice a okenních otvorů. Obytné podkroví jsme využili ve stávajícím objemu, s prosvětlením pouze v rovině střechy. Jedinou přístavbou se stala nová dřevěná veranda/letní vstup, přimknutá k zahradnímu průčelí.

Původní zádveří bylo zbouráno. Vstup do domu razantně přeorganizován. V přízemí byla ponechána pouze střední nosná zeď a schodiště, což umožnilo soudobější rozmístění pobytových prostor a propojení s hlavní zahradou. Podkroví bylo prozatím ponecháno jako otevřený prostor.

Díky změně dispozice vstoupily do fasád nové otvory, původní byly zrevidovány a lokálně upraveny. V jižní fasádě bylo vybouráno pásové okno na celou šířku objektu pro více světla a kontaktu s lesem. Podkroví je na sever prosvětleno pásem velkých střešních oken, otevírajících prostor do zahrady a výhledům na lánský horizont.

Blízkost lesa a dva staré smrky v předzahrádce jsou pro místo, kde dům stojí, signifikantní. Chtěli jsme, aby dům přijal barvu lesa, fasády jsou tedy tmavé, šedo-hnědé.

Výškový rozdíl mezi vstupy do hlavního obytného podlaží a úrovní zahrady je řešen pomocí terénních valů/zelených kopců, zpevněných lomovým kamenem.

Při rekonstrukci byly používány materiály a řemeslné zpracování odpovídající kontextu původního domu, tedy klasické stavitelské materiály - cihla, omítka, kámen, dřevo, keramika, měď.

V návrzích interiéru jsme chtěli jednoduchost, venkovskou prostotu a funkčnost. Kromě židlí jsme navrhovali téměř veškerý dřevěný nábytek.